Image default
FelsefErkek

Babalar Niçin Erkek Çocuk İster?

Türk toplumu tarihsel bir gerçektir ki “ataerkil” toplum yapısına dayanan bir millettir. Türklerin ilk ata yurdu olan Orta Asya’da erkekler evin geçimini temin etmekle kadınlar ise doğurganlık özelliğiyle neslin devamını sağlamakla görevli idi. Bu nesilden nesile devam eden bir gelenek haline geldi.

Türklerin kuraklıklara karşı hayvanlarını otlatmak ve yeni yerler fethetmek arzusuyla geldikleri Anadolu kültüründe de bu anlayış değişmedi. Türkler tarih boyunca daima erkek evlat edinmeyi kutsi bir vasıf adletti. Bu nedenle de tarihten bu yana sürekli babalar çocuklarının erkek olmasını temenni etmektedir. Ayrıca özellikle Türkmen obaları erkek çocukları olması için Tanrı’ya yakarırlar ve soylarının devam etmesi için böyle bir niyazda bulunurlardı. Bütün bu özellikler düşünüldüğü zaman tarihte de görüldüğü gibi Türk milletinin ataerkil (babanın yönetmesi) sisteminin bir gereği olarak babaların her yönüyle oğullarının olmasını istedikleri sonucu çıkarılmaktadır.

Soyun Devam Etmesine Olan Duygusal Bağlılık

Türk toplumu genel olarak neslin devamını erkek evlada dayandırır. Bu bakımdan da evlatlarının erkek olması için Tanrı’ya niyazda bulunmuştur tarih boyunca… Bunun yanı sıra dikkat çeken bir nokta da erkek evlat sahibi olmanın kendilerini tamamen farklı kılan bir vasıf olmasından ibarettir. Erkek adamın erkek evladı olur atasözünden de yola çıkılacak olunduğu zaman Türk toplumunda gelenekten geleneğe sürekli erkek cinsiyetinin daha ehemmiyet kazandığı bilinen bir gerçektir. Ayrıca kız çocukları evlenip başka bir soyad aldıkları için neslin devamı kabul edilmemektedir. Bu Türk toplumunun geleneksel yapısında olan bir durumdur.

Toplumsal Tabuların Hakim Olması

Türk milleti duygusal bir millettir. Kararlarında düşünceden ve akılcıl hareket etmekten çok duygularıyla hareket etmeyi esas almaktadır. Toplumsal alışkanlıklar, tabular da erkek evlat istemede etkili olan bir diğer özelliği meydana getirmektedir.

Benzer Yazilar

Erkek Burçları ve En Belirgin Özellikleri

Ahmet DOĞDU

Erkekleri Etkileyen Soyunma Sanatları

Ahmet DOĞDU

ilişkide özel Alanları korumak

Ahmet DOĞDU

İşkolik Erkeklerle Başa Çıkmanın Yolları

2016 Yılının En Beğenilen Kadınları

Ahmet DOĞDU

Kadınlar Evli Erkeklerden Neden Hoşlanır?

Editor

Yorum Yaz